MANKAR-P 45 L

Model ten jest wyposażony w umieszczone z lewej strony* wyciągane ramię,  które może osiągnąć długość do 70 cm. Osłona dyszy rozpylającej z tworzywa  sztucznego cofa się automatycznie przy kontakcie z przeszkodą, po czym  stopniowo powraca na miejsce. Urządzenie to jest dostosowane w  szczególności do opryskiwania obszarów pod krzewami oraz o bardzo miękkim podłożu, znajdujących się z boku utwardzonej drogi.

Dodatkowe informacje

  • Artykuł numer: 101095
  • Szerokość oprysku: 45 cm
  • Ilość dysz: 1
  • Dozowanie: pompa napędzana kołem opryskiwacza
  • Pojemność zbiornika: 1,000 ml
  • Pokrycie powierzchni: do 10,000 m2
  • Waga: 15.4 kg
  • Czas pracy urządzenia: 16 h.